1. pl
  2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.

28 września o godz. 17.00 zapraszamy do Centrali naszej biblioteki przy ul. Mickiewicza 9 na spotkanie poświęcone osobie dyr. Jana z Łęgu Wantuły, zasłużonemu pedagogowi, historykowi i działaczowi społecznemu - m.in. nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Skoczowie (1962) oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skoczowie (1963-1968), a następnie dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Skoczowie (1968-1982). Prelekcji, otwierającej nowy cykl "Byli wśród nas", będzie towarzyszyć otwarcie wystawy poświęconej Janowi Wantule. Spotkanie poprowadzi skoczowska historyk Halina Szotek.

 

Grafika przedstawia plakat spotkania poświęconego osobie dyrektora Jana z Łęgu Wantuły

Byli wśród nas...

15 września 2022

Biblioteka Publiczna w Skoczowie

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie