1. pl
  2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.
Zdjęcie przedstawia burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko i dyrektora biblioteki Marcina Wieczorka podczas Narodowego Czytania 2020.

Gmina Skoczów oraz gmina Hrádek kończą właśnie realizację kolejnego wspólnego projektu. Zadanie nosi tytuł „Aktywne spędzanie czasu w Hrádku i Skoczowie”, a jego celem jest zwiększenie intensywności współpracy społeczności w regionie przygranicznym poprzez organizację imprez wraz z poprawą bazy rekreacyjnej obu gmin. Jednym z partnerów projektu jest Biblioteka Publiczna w Skoczowie, która przygotowała dwa wydarzenia związane z aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Pierwsze wydarzenie, czyli wycieczka rowerowa przez sołectwa Kiczyce, Kowale, Pierściec, Ochaby, Międzyświeć, Wiślica oraz Wilamowice, odbyła się 28 sierpnia. Z kolei 13 października w Sali MCK „Pod Pegazem” w Skoczowie odbyły się dwie prelekcje dla młodzieży związane z bezpieczeństwem podczas uprawiania aktywności fizycznej.

 

Z młodzieżą ze Skoczowa i Hrádka spotkał się najpierw Kacper Kłósko, który przybliżył uczestnikom zasady bezpiecznego podróżowania po górach oraz zaprezentował sprzęt, którego używa na co dzień podczas wycieczek górskich. Następnie młodzież została zaproszona na poczęstunek, po którym odbyła się druga prelekcja – tym razem poświęcona bezpieczeństwu podczas uprawiania street workoutu. Zasady, którymi rządzi się ta właśnie dyscyplina, omówiła trener Sonia Gustowska z Akademii Sportu „Salubritas”. Projekt „Aktywne spędzanie czasu w Hrádku i Skoczowie“, numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002504, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa. W jego ramach, oprócz spotkań i imprez zorganizowanych dla mieszkańców Hrádka i Skoczowa, zaplanowano również działania zmierzające do poprawy bazy rekreacyjnej obu gmin. W Hrádku zagospodarowano teren obok Centrum Wolnego Czasu, natomiast w Skoczowie powstał plac rekreacyjno-sportowy z urządzeniami do ćwiczeń w plenerze(np. typu street workout).

 

Zdjęcie przedstawia młodzież podczas spotkania poświęconego bezpieczeństwo w czasie uprawiania aktywności fizycznej

Aktywna gmina - aktywna biblioteka

15 października 2021

Biblioteka Publiczna w Skoczowie

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie