„Kniha pro seniora“ je program Veřejné knihovny ve Skočově, realizovaný ve spolupráci s Centrem sociální podpory ve Skočově. Cílem programu je usnadnění přístupu k sbírkám knihovny osobám, které jsou trvalé upoutané na lůžko nebo mají omezenou pohyblivost a pohybují se pouze po svém bytě, a jsou v péči skočovského Centra sociální podpory. Program byl zahájen v dubnu 2018.

 

Pravidla programu:

  • Osoba, která se chce zúčastnit programu, se musí přihlásit v Centru sociální podpory ve Skočově.

  • Programu se mohou zúčastnit starší osoby, které jsou trvalé upoutané na lůžko nebo mají omezenou pohyblivost a pohybují se pouze po svém bytě, a jsou v péči skočovského Centra sociální podpory.

  • Knihu je možné objednat telefonicky v knihovně nebo prostřednictvím dobrovolníka Centra sociální podpory. Dobrovolník vyzvedne knihu z knihovny, donese ji čtenáři a po přečtení vrátí knihu do knihovny.

  • Pro účast v programu je nezbytné mít výpůjční průkaz.

  • Osoby, které ho ještě nemají, nahlásí tento fakt dobrovolníkovi, který pomůže doplnit veškeré formální věci potřebné k založení učtu a pořízení průkazu.

  • V rámci programu je možné půjčovat knihy jak ve standardní tištěné podobě, tak i audioknihy. Knihy jsou půjčované podle obecných pravidel platných v knihovně, v souladu s „Výpůjčním řádem knihovny pro dospělé“, který je k dispozici v knihovně nebo na webových stránkách instituce www.bp.skoczow.pl v záložce „O BIBLIOTECE” -> „REGULAMINY”.

KNIHA PRO SENIORA

  1. pl
  2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.

VEŘEJNÁ KNIHOVNA VE SKOČOVĚ

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie