Zdjęcie przedstawia grupę przedszkolaków wraz z bibliotekarką z Filii nr 2.

Pobočka č. 2 v obci Pierściec vznikla v roce 1949. Své sídlo měla v budově Obecního úřadu pro vesnice Pierściec, Kowale a Kiczyce. První knihovnicí pobočky byla Olga Jarosz, která do 90. let vedla také místo výpůjček a vracení knih v obci Kiczyce. V letech 1980 - 2011 byla vedoucí pobočky Zofia Grzybek. V roce 2012 byla pobočka přesídlena do budovy dobrovolného hasičského sboru Pierścieć, a její vedoucí se stala knihovnice Agnieszka Szklana. V současné době, od roku 2018, pobočku řídí Renata Szlauer, která dříve řídila pobočku č. 1 ve Skočově.

 

Pobočka č. 2 má ve svém knihovním fondu knihy mnoha literárních žánru a populárně naučné. Je důležitou součástí života místní komunity a spolupracuje s mateřskými školami v obci Pierściec, Kiczyce, Ochaby a Kowale. Organizuje mj. plastické dílny nebo divadelní představení pro nejmenší čtenáře.

 

POBOČKA Č. 2 V OBCI PIERŚCIEC

  1. pl
  2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.

VEŘEJNÁ KNIHOVNA VE SKOČOVĚ

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie