Zdjęcie przedstawia część załogi centrali biblioteki podczas I Jarmarku Książki zorganizowanego w październiku 2018 r. na skoczowskim Rynku.

Centrála Veřejné knihovny ve Skočově sídlí v centru města v přízemí historického činžovního domu na ulici Mickiewicza 9. V rámci knihovny jsou provozované: Knihovna pro dospělé, Oddělení pro děti a mládež, Oddělení shromažďovaní a zpracování knih, Čítárna knih a časopisů a Dětský koutek určený pro nejmenší čtenáře. Knihovna je nejdůležitějším střediskem čtenářské kultury v obci Skočov. Kromě plnění základních cílů, kterými jsou podle jejího statutu mj. šíření a propagace čtení u místní společnosti a shromažďování a půjčování knížek, má také širokou nabídku kulturních akcí a aktivit, jako třeba: autorská čtení, dílny pro děti, mládež a dospělé a řadu dalších – cestovatelské přednášky, koncerty atd. Instituce také organizuje soutěže pro členy knihovny, městské hry, knižní bazary a úspěšně realizuje edukační a kulturní projekty, financované z dotací. Tímto způsobem se knihovna zapojuje do kulturního života obce Skočov.

CENTRÁLA VEŘEJNÉ KNIHOVNY

  1. pl
  2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.

VEŘEJNÁ KNIHOVNA VE SKOČOVĚ

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie