Zdjęcie przestawia grupę przedszkolaków podczas odwiedzin w Filii nr 1.

Pobočka č. 1 ve Skočově vznikla v roce 1975. Její prvním sídlem byl Sportovní klub „Beskid“. V roce 1985 byla pobočka přestěhovaná do budovy Domu sociální péče na ulici Sportowa 13, v roce 2003 zpět do prostorů Sportovního klubu „Beskid“ na ulici Sportowa 6, a v roce 2016 do budovy Sdružení škol č. 1 na ulici Bielska 34, kde má svoje sídlo dodnes. Knihovní fond obsahuje jak knihy pro dospělé, tak i pro děti a mládež. V místě na pobočce je také k dispozici bezplatný přístup k počítačům. Pobočka pravidelně spolupracuje se školou, se kterou má společné sídlo, a také s mateřskými školami v okolí, pro které pořádá knihovnické hodiny, autorská čtení nebo divadelní představení. Od roku 2018 je osobou zodpovědnou za vedení pobočky knihovnice Ewa Kapa.

POBOČKA Č. 1 VE SKOČOVĚ

  1. pl
  2. cs
Grafika prezentuje logo biblioteki.

VEŘEJNÁ KNIHOVNA VE SKOČOVĚ

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów,

tel.: +48 33 853 34 25

e-mail: biblioteka@bp.skoczow.pl

© 2020 Biblioteka Publiczna w Skoczowie