Regulamin korzystania z Internetu

 1. Czytelnik zamierzający korzystać z Pracowni, zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej.
 2. Internet w Bibliotece przeznaczony jest piorytetowo do celów informacyjno-edukacyjnych.
 3. W Bibliotece obowiązuje zakaz korzystania ze stron internetowych zawierających treści ogólnie uznane za gorszące i nieetyczne.
 4. W Bibliotece obowiązuje zakaz korzystania ze stron czatu, gadu-gadu, gier itp.
 5. Osoby korzystające z komputerów odnotowują swoją obecność u bibliotekarza.
 6. Nie wolno zmieniać konfiguracji komputerów.
 7. Użytkownikom komputerów nie wolno przyłączać, odłączać ani przełączać urządzeń w zestawach komputerowych, np. klawiatura, mysz, monitor.
 8. W przypadku większej ilości zainteresowanych czas korzystania z komputera przez jedną osobę ustala się na pół godziny.
 9. Wydruk z komputera jest płatny. Wysokość opłat reguluje cennik stanowiący załącznik nr 1.
 10. Bibliotekarz ma prawo do kontrolowania stron przeglądanych przez użytkownika.
 11. W przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu wprowadzony zostanie zakaz korzystania z Internetu przez daną osobę.
 12. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga bibliotekarz.