Cennik usług bibliotecznych

 • Wydruk z komputera:
  1 strona A4 (czarny) – 0,50 zł
  1 strona A4 (kolorowy) – 2 zł
 • Ksero:
  1 strona A4 – 0,30 zł
  1 strona A3 – 0,50 zł
 • Skanowanie – 0,50 zł / 10 minut
 • Kara za przetrzymywanie książki – 0,10 zł / dzień
 • Kaucja za 1 wolumin – 30,00 zł
 • Kara za przetrzymanie czasopisma/płyty – 0,10 zł / dzień
 • Koszty upomnienia wg Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1543 z 27 listopada 2001 r. – 11,60 zł