HISTORIA BIBLIOTEKI

SKOCZOWSKIE TRADYCJE BIBLIOTEKARSKIE

Pierwszą biblioteką w Skoczowie była założona w 1871 r. Polska Czytelnia Katolicka. Jej działalność kontynuowała powołana w 1922 r. Publiczna Biblioteka Polska Macierzy Szkolnej. Do 1939 r. istniało w mieście jeszcze kilka mniejszych bibliotek zorganizowanych przy różnych związkach wyznaniowych i organizacyjnych, a także biblioteki uczniowskie przy Szkołach Podstawowych nr 1 i 2.

Działalność biblioteczną przerwał wybuch II wojny światowej, który zatrzymał również wszelką pracę kulturalno-oświatową. Biblioteki zostały zamknięte, a księgozbiory niszczono. Jednak skoczowscy bibliotekarze, nie bacząc na niebezpieczeństwo ze strony okupanta, starali się chociaż częściowo ocalić książki. Wynosili je w bezpieczne miejsca, a przede wszystkim rozprowadzali wśród czytelników w domach prywatnych.

Po zakończeniu działań wojennych działacze Domu Kultury przeprowadzili zbiórkę, która zakończyła się pozyskaniem około 500 woluminów. Pierwszą bibliotekę, posiadającą w zasobach 1500 książek, otwarto uroczyście w rok po wojnie, a jej kierownikiem został Jan Madzia.

*   *   *

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKOCZOWIE

W styczniu 1949 r. powołano w Skoczowie Miejską Bibliotekę Publiczną, do której przeniesiono księgozbiór z Domu Kultury. Jej kierownikiem został znany skoczowski działacz Jan Czyż, a placówka mieściła się pierwotnie przy ul. Rynek 18. W 1979 r. biblioteka została przeniesiona do lokalu przy ul. Mickiewicza 17. W 1985 r. powołano Oddział dla dzieci, Wypożyczalnię dla dorosłych oraz Czytelnię, a w skład biblioteki wchodziły też dwie filie i punkty biblioteczne. Oprócz książek udostępniano również czasopisma, a poza tym placówka prowadziła działalność kulturalno-oświatową – organizowała lekcje biblioteczne oraz konkursy, zaś pod jej egidą przez 12 lat działał Teatrzyk Kukiełkowy „Minibudek” założony i prowadzony przez bibliotekarkę Romanę Biegun.

Zdjęcie przedstawia pracownice biblioteki oraz pisarkę Marię Wardasównę podczas spotkania autorskiego w 1979 r.
Od lewej: Helena Kubala (kierownik biblioteki w latach 1968-1991), pisarka Maria Wardasówna, bibliotekarki: Irena Raszka, Romana Biegun, Zofia Grzybek, Henryka Krauze i przewodnicząca kultury Elżbieta Kłoda. Fot. z archiwum biblioteki

Kolejna przeprowadzka centrali biblioteki nastąpiła w listopadzie 2010 r. Placówka otrzymała nowo wyremontowany lokal przy ul. Mickiewicza 9, w którym działa do dziś. Biblioteka wzbogaciła się o nowe wyposażenie, a oprócz działających: Wypożyczalni dla dorosłych, Oddziału dla dzieci i młodzieży oraz Działu gromadzenia i opracowania zbiorów powołano Kącik Malucha przeznaczony dla najmłodszych użytkowników placówki. Z powodzeniem działają również dwie filie biblioteki – w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 oraz w Pierśćcu przy ul. Ks. H. Sobeckiego 8.

Zdjęcie przedstawia obecną siedzibę biblioteki przy ul. Mickiewicza 9
Budynek przy ul. Mickiewicza 9, w którym obecnie mieści się biblioteka. Fot. z archiwum biblioteki

Oprócz podstawowych zadań, jakimi zgodnie ze statutem instytucji są między innymi upowszechnianie czytelnictwa wśród społeczności lokalnej oraz gromadzenie i wypożyczanie książek, Biblioteka Publiczna w Skoczowie proponuje również szeroki wachlarz działań kulturalnych, takich jak: spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych czy inne wydarzenia kulturalne – w tym spotkania podróżnicze oraz koncerty. Placówka organizuje też konkursy dla czytelników, gry miejskie, kiermasze używanych książek oraz z powodzeniem realizuje projekty kulturalno-edukacyjne z wykorzystaniem środków zewnętrznych, włączając się jednocześnie w życie kulturalne gminy Skoczów. Placówka na bieżąco współpracuje też z innymi instytucjami kultury gminy Skoczów oraz placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami, w tym z Towarzystwem Miłośników Skoczowa, Kołem Miejskim PTTK w Skoczowie czy skoczowskim Uniwersytetem III Wieku.

Zdjęcie przedstawia wnętrze Czytelni po modernizacji w 2018 r.
Czytelnia biblioteki po modernizacji w 2018 r. Fot. z archiwum biblioteki

*   *   *

KIEROWNICY I DYREKTORZY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKOCZOWIE

  • 1950 – 1968 – Jan Czyż
  • 1969 – 1991 – Helena Kubala
  • 1991 – 2016 – Alicja Heller
  • 2017 – nadal – mgr Marcin Wieczorek