KSIĄŻKA DLA SENIORA

flaga czech

„Książka dla seniora” to program Biblioteki Publicznej w Skoczowie, realizowany we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skoczowie, którego celem jest ułatwienie korzystania z księgozbioru biblioteki osobom leżącym i poruszającym się tylko i wyłącznie w ramach własnego mieszkania, będącym pod opieką skoczowskiego OPS-u. Został zainicjowany w kwietniu 2018 r.

Zasady programu:

  1. Chęć skorzystania z programu należy zgłosić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie.
  2. Do skorzystania z programu uprawnione są osoby starsze leżące lub poruszające się tylko i wyłącznie w obrębie własnego mieszkania, będące pod opieką OPS-u w Skoczowie.
  3. Książkę można zamówić telefonicznie w bibliotece lub poprzez wolontariusza OPS-u. Wolontariusz odbierze książkę z biblioteki, dostarczy czytelnikowi, zaś po przeczytaniu odda z powrotem do biblioteki.
  4. Aby skorzystać z programu, należy posiadać kartę biblioteczną.
  5. Osoby nie posiadające karty bibliotecznej proszone są o zgłoszenie tego faktu wolontariuszowi OPS-u, który pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem karty.
  6. W ramach programu można wypożyczać zarówno książki drukowane, jak i audiobooki. Woluminy są wypożyczane na zasadach ogólnych obowiązujących w bibliotece, zgodnie z „Regulaminem korzystania z wypożyczalni dla dorosłych” dostępnym w siedzibie biblioteki lub na stronie internetowej placówki www.bp.skoczow.pl w dziale „O BIBLIOTECE” -> „REGULAMINY”.