KNIHA PRO SENIORA

flaga polski

„Kniha pro seniora“ je program Veřejné knihovny ve Skočově, realizovaný ve spolupráci s Centrem sociální podpory ve Skočově. Cílem programu je usnadnění přístupu k sbírkám knihovny osobám, které jsou trvalé upoutané na lůžko nebo mají omezenou pohyblivost a pohybují se pouze po svém bytě, a jsou v péči skočovského Centra sociální podpory. Program byl zahájen v dubnu 2018.

Pravidla programu:

  1. Osoba, která se chce zúčastnit programu, se musí přihlásit v Centru sociální podpory ve Skočově.
  2. Programu se mohou zúčastnit starší osoby, které jsou trvalé upoutané na lůžko nebo mají omezenou pohyblivost a pohybují se pouze po svém bytě, a jsou v péči skočovského Centra sociální podpory.
  3. Knihu je možné objednat telefonicky v knihovně nebo prostřednictvím dobrovolníka Centra sociální podpory. Dobrovolník vyzvedne knihu z knihovny, donese ji čtenáři a po přečtení vrátí knihu do knihovny.
  4. Pro účast v programu je nezbytné mít výpůjční průkaz.
  5. Osoby, které ho ještě nemají, nahlásí tento fakt dobrovolníkovi, který pomůže doplnit veškeré formální věci potřebné k založení učtu a pořízení průkazu.
  6. V rámci programu je možné půjčovat knihy jak ve standardní tištěné podobě, tak i audioknihy. Knihy jsou půjčované podle obecných pravidel platných v knihovně, v souladu s „Výpůjčním řádem knihovny pro dospělé“, který je k dispozici v knihovně nebo na webových stránkách instituce www.bp.skoczow.pl v záložce „O BIBLIOTECE” -> „REGULAMINY”.