CENTRÁLA VEŘEJNÉ KNIHOVNY

flaga polski

Centrála Veřejné knihovny ve Skočově sídlí v centru města v přízemí historického činžovního domu na ulici Mickiewicza 9. V rámci knihovny jsou provozované: Knihovna pro dospělé, Oddělení pro děti a mládež, Oddělení shromažďovaní a zpracování knih, Čítárna knih a časopisů a Dětský koutek určený pro nejmenší čtenáře. Knihovna je nejdůležitějším střediskem čtenářské kultury v obci Skočov. Kromě plnění základních cílů, kterými jsou podle jejího statutu mj. šíření a propagace čtení u místní společnosti a shromažďování a půjčování knížek, má také širokou nabídku kulturních akcí a aktivit, jako třeba: autorská čtení, dílny pro děti, mládež a dospělé a řadu dalších – cestovatelské přednášky, koncerty atd. Instituce také organizuje soutěže pro členy knihovny, městské hry, knižní bazary a úspěšně realizuje edukační a kulturní projekty, financované z dotací. Tímto způsobem se knihovna zapojuje do kulturního života obce Skočov.

Začátkem roku 2017, po změně na pozici ředitele instituce, byl připraven a uskutečněn plán modernizace. Jeho hlavním cílem byla zejména změna image knihovny a její transformace do moderní a pro čtenáře přátelské instituce. V rámci první etapy modernizace došlo k řadě vnitřních změn: k uspořádaní provozní a personální dokumentace, k modernizaci a rozšíření technologického a informačního zázemí, přesunu účetní, mzdové a personální správy do Městské správy edukace, plnící funkci Centra společných služeb, a také k plné digitalizaci půjčovného systému. Díky tomu každý člen knihovny s přístupem k internetu může kdykoliv prostřednictvím webové stránky knihovny prohlížet katalog knížek nebo se podívat na svůj čtenářský účet a rezervovat si na příklad knihu nebo prodloužit dobu jejího půjčení. Bylo také zavedeno mnoho usnadnění a možností pro čtenáře, z kterých na příklad zmiňujeme: prodloužení otevírací doby centrály o 12 hodin, instalace přebalovacího pultu pro kojence a výdejníku vody – užitečného zejména pro děti a starší osoby během letního vedra – optimalizace prostorů knihovny, rozšíření nabídky audioknih, významné rozšíření kulturní činnosti, založení nových kroužků a dílniček pro děti a také zahájení akce výměny knih v centrále a na pobočkách. Další činností provedenou během první etapy modernizace, která stojí za zmínku, je projekt a provedení nové vizuální identifikace knihovny (logo, nový design webových stránek, čitelné informační cedule, identifikační průkaz zaměstnanců atd.) a značné rozšíření promočních aktivit knihovny, díky kterým se knihovna mnohem častěji prezentuje v lokálních a regionálních mediích a na sociálních sítích. Výsledkem těchto opatření je fakt, že koncem roku 2017 výrazně narostly všechny statistické údaje ve srovnání s rokem 2016, mj. celkový počet návštěv stoupl o 41%, účast v akcích organizovaných Knihovnou pro dospělé o 198% a účast v akcích organizovaných Oddělením pro děti a mládež o 213%.

Druhá etapa modernizace byla provedena na začátku roku 2018 a zahrnovala především rekonstrukci a revitalizaci většiny prostorů knihovny v centrálním sídle. Opraveno bylo Oddělení pro děti a mládež, Dětský koutek, Čítárna knížek a časopisů a hlavní chodba (fotografie z této etapy modernizace si můžete prohlídnout ZDE). V plánu je třetí etapa, která bude zahrnovat hlavně generální rekonstrukci Knihovny pro dospělé, provedení dalších usnadnění pro čtenáře, včetně optimalizace a modernizace online katalogu knihovny, a také přípravu multimediální studovny.

Zdjęcie przedstawia część załogi biblioteki podczas I Jarmarku Książki na skoczowskim Rynku w październiku 2018 r.
Část personálu ředitelství knihovny během 1. knižního veletrhu, který se konal v říjnu 2018. Zleva: ředitel knihovny Marcin Wieczorek, Piotr Chlebus-Jancarczyk, Dorota Kajstura, Agnieszka Szklana, Katarzyna Gawlas a Marzena Rajwa.