Warsztaty dla młodzieży: „Jestem Stąd. Polska Wielu Narodów”

17 czerwca 2019

Od 7 czerwca 2019 r. na korytarzach naszej biblioteki można oglądać wystawę edukacyjną „Jestem Stąd. Polska Wielu Narodów”. Daje ona możliwość konfrontacji wiedzy na temat mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce. Skłania odbiorców do refleksji nad wielokulturowością oraz tolerancją względem społeczności o odmiennej tożsamości kulturowej. Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 i 3 w Skoczowie mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach dotyczących mniejszości żyjących w naszym społeczeństwie. Podczas zajęć rozmawiano o tym, jak przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych postrzegają Polskę, z jakimi borykają się problemami oraz nad ich rolą – historycznie, jak i w dniu dzisiejszym. Wystawa została opracowana w taki sposób, by po wcześniejszym przygotowaniu przez edukatora młodzież mogła z nią samodzielnie pracować. Jej pedagogiczne założenie opierają się tzw., „edukacji rówieśniczej”, zgodnie z którą uczniowie są sami odpowiedzialni za oprowadzanie po wystawie i organizację towarzyszącego jej programu edukacyjnego. Warsztaty na zaproszenie naszej biblioteki poprowadził Mateusz Trojański, przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie i Domu Anny Frank w Amsterdamie.

Zdjęcie przedstawia uczniów podczas warsztatów. Zdjęcie przedstawia uczniów podczas warsztatów. Zdjęcie przedstawia uczniów podczas warsztatów. Zdjęcie przedstawia uczniów podczas warsztatów. Zdjęcie przedstawia uczniów podczas warsztatów.