Czytelniku zwróć przetrzymaną książkę!

2 stycznia 2019

Drodzy Czytelnicy!
Ogłaszamy styczeń miesiącem amnestii dla osób zalegających z oddawaniem książek!
Przy zwrocie nie będą pobierane kary.
Amnestia obejmuje również Filię nr 1 i Filię nr 2 w Pierśćcu.

amnestia